Architektonický atelier =ER=
Architektonické studie:

 návrh stavby / 3D vizualizace / virtuální video / reálný fyzický model...

Typy staveb:

 obytné stavby (bytové domy, hotely, vily ...) /
 administrativní budovy / komerční a provozní stavby / veřejné budovy...
 novostavby i rekonstrukce historických budov

Stupně projektu:

 územní rozhodnutí DÚR / stavební povolení DSP / prováděcí projekt DPS, RP
 autorský dozor na stavbě
 zastupování investora během povolovacího řízení

for UHD-4K quality click here


中國昆明之星飯店

villa in Prague 6 - currently for sale - for more info contact us: here