pravidla e-mailové komunikace společnosti =ER= s.r.o.
1./ Z technických důvodů v e-mailech "nepouzivame ceskou" diakritiku.

2./ E-mail  nepovažujeme za oficiální a důvěryhodný způsob komunikace, ale jen jako informativní a nezávazný  prostředek.

3./ Veškeré e-maily společnosti =ER= s.r.o. a případné přiložené soubory s ním odeslané, jsou určeny výlučně pro původní/prvotní adresáta(y) a mohou obsahovat důvěrné informace či informace charakteru obchodního tajemství či autorského díla.
Vzhledem ke specifické činnosti architektonického ateliéru =ER= s.r.o. dále upozorňujeme, že veškerá původní data vytvořená společností =ER= s.r.o. jsou předmětem zákonné autorskoprávní ochrany.
Jakákoliv ostatní data v této souvislosti mohou být také autorskými díly jiných našich partnerů, spolupracovníků, dodavatelů či jejich subdodavatelů.

4./ Pokud jste e-mail od společnosti =ER= s.r.o. přesto obdrželi, ať již omylem nebo jako další kopii neodeslanou přímo původním odesílatelem =ER= s.r.o., vymažte jej prosím a oznamte to původnímu/prvotnímu odesílateli. Pokud nejste jeho původním adresátem, nesmíte bez souhlasu =ER= s.r.o. jeho obsah nikomu sdělovat, kopírovat ani dále rozesílat.

5./ Názory a stanoviska vyjádřené v jakékliv e-mailové zprávě nemusí nutně být názory a stanovisky vedení =ER= s.r.o.

6./ Text obsažený v e-mailové zprávě není návrhem na uzavření smlouvy ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy za =ER= s.r.o. Každá smlouva uzavřená za =ER= s.r.o., musí být uzavřena výhradně v písemné podobě s podpisy oprávněných osob na téže listině. Výjimku tvoří objednávky na částky nepřesahující v souhrnu 50.000,- CZK a u kterých je výslovně uvedeno, že byla odeslána z naší emailové adresy.